Algmene verkoopvoorwaarden Camping MOULIN DE CHAULES (Datum inwerkingtreding 01/10/2023)

De huur van een staplaats of huuraccommodatie houdt volledige acceptatie door de contractpartijen in van de algemene verkoopvoorwaarden. Op grond hiervan verklaart de klant kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vóór de validering van de huuraccommodatie.
1. ONZE PRESTATIES EN TARIEVEN
Huur van een camping staplaats: Wij stellen u een lege staplaats ter beschikking die plaats biedt aan maximaal 6 personen, uw tent, caravan of uw camper. De prijs van de staplaats: dit een prijs per overnachting. De staplaatsen zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en moeten voor 11.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten. Er is plaats voor een tent, caravan, of camper, 1 of 2 personen en een voertuig. Dit forfait omvat vrije toegang tot de sanitairgebouwen, de receptie, het zwembad (tijdens openingsdata), tot de speelvelden en de activiteiten. Supplementen: voor extra personen (volwassenen of kinderen) of extra elementen op de staplaats (tweede voertuig, huisdier, elektriciteit, tent, partytent etc.) moet een dagtoeslag worden betaald. Verhuur van huuraccommodaties: De beschrijving, de definitie van de verhuurseizoenen en de verhuurperiodes en -duur zijn te vinden in de internetsite. De huur van een huuraccommodatie omvat: de huur van de accommodatie, de personen (afhankelijk van de capaciteit) de lasten (water, gas, elektriciteit), een voertuig, toegang tot de receptievoorzieningen,het Zwembad (tijdens openingdata), de speelvelden en de aangeboden activiteiten. De accommodatie is volledig ingericht, alleen de lakens en het badlinnen zijn niet voorzien; op sommige campings kunt u dit huren. Uw accommodatie moet in schone staat worden achtergelaten bij vertrek. Er mag niet gerookt worden in de accommodaties. De accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en u moet de accommodatie op de dag van vertrek voor 10.00 uur verlaten. Wij kunnen voor weekenden buiten juli en augustus toestaan dat u ‘s middags vertrekt, in plaats van om 10.00 uur. Overdracht, onderverhuur: elke accommodatie wordt op naam verhuurd en kan in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd. Om veiligheidsredenen mag het aantal personen voor het verblijf niet groter zijn dan het voorziene aantal en de capaciteit van de accommodatie/staplaats op de camping. Let op: de toewijzing van plaatsen (staplaatsen of accommodaties) gebeurt niet in volgorde van registratie van de reserveringen en de optimalisering van de planning. De Directie kan niet garanderen dat de kampeerder de staplaats/huuraccommodatie krijgt toegewezen waarom hij heeft verzocht. (Behalve als jullie hebben de toeslag te blokkeren de campingplaats betaald) De extra activiteiten: Elke gratis of betaalde activiteit die in de brochure of op onze internetsite of in een e-mail is vermeld, kan onder bepaalde omstandigheden worden gewijzigd of geannuleerd bij uw aankomst op de camping. Wij wijzen hiervoor elke aansprakelijkheid af. Tarieven en belastingen: De tarieven in onze brochure zijn in euro, inclusief BTW en zijn de geldende tarieven op het moment van het drukken van de brochure. Elke verandering of wijziging van de tarieven en belastingen die op Uw verblijf van toepassing is, kan in de prijs van uw verblijf worden verrekend.
2. MINDERJARIGEN
Vestigen wij de aandacht op het feit dat onze instelling is afhankelijk van een vakantie en recreatiecentrum in de zin van besluit nr 2002-883 gedateerd 3 mei 2002, en is niet geschikt om te zorgen voor collectieve verblijf van minderjarigen niet vergezeld van hun wettelijke vertegenwoordigers. Niet-begeleide minderjarigen van hun ouders zijn niet op de campings geaccepteerd. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot huisvesting in deze voorwaarden te weigeren zonder te worden geïnformeerd. Dank je om jezelf te onderwijzen alvorens te boeken.
3. BETALING VAN HET VERBLIJF
Geaccepteerde betalingsmethoden Betaling van uw verblijf kan per IDEAL, SOFORT, GIROPAY, bancontact, creditcard, contant in euro, en per de bank oprekening nr : van chalus Bank in Frankrijk naam : camping moulin de chaules SAS – IBAN nr : FR7610188068015064830402987 – BIC nr : BCHAFR21 en per cheque in euro tot 30 dagen vóór aankomst op de camping. Betalingsmodaliteiten De reservering van het verblijf is pas definitief na bevestiging door onze services en betaling door de huurder van een voorschot van de 50% en de administratiekosten (bedragen zijn vermeld in de internetsite). Verblijfsreglement camping staplaats: het saldo van het verblijf moet afhankelijk van de camping voor de aankomst of de dag van aankomst worden betaald. Verblijfsreglement huuraccommodatie: het saldo van het verblijf moet zonder herinnering van onze kant 30 dagen voor de voorziene aankomstdatum worden betaald of op de dag van aankomst indien de klant niet heeft gereserveerd. Betaling van het saldo: indien de camping op de overeengekomen datum niet de volledige betaling heeft ontvangen, heeft Camping Moulin de Chaules het recht ervan uit te gaan dat de klant zijn reservering heeft geannuleerd en kan de camping de reeds betaalde bedragen behouden.
4. WAARBORG
Voor huuraccommodaties wordt bij aankomst op de camping een waarborgsom op €200 gevraagd. Er kan verzocht worden om betaling van dit bedrag per bankkaart. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald op de dag van vertrek of uiterlijk binnen acht dagen daarna, nadat naar tevredenheid een eindcontrole van de accommodatie is uitgevoerd. In andere gevallen wordt het bedrag afgehouden van de waarborg: de waarde van ontbrekende voorwerpen, een forfaitair bedrag voor schoonmaak (de prijs van het schoonmaakforfait dat geldt op de datum van het verblijf vermeerderd met 25%) voor uitrustingen die niet afdoende zijn schoongemaakt, en het bedrag van de reparaties in geval van schade aangebracht door de huurder/bewoner. Schade die het waarborgbedrag overschrijdt worden aan de klant berekend na verrekening met de waarborgsom.
5. WIJZIGING VAN HET VERBLIJF
Deze verandering moet aangevraagd worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de eerste verblijf schriftelijk (e-mail, fax of post) worden gevalideerd Een verzoek om verlenging van de duur van uw verblijf zal worden behandeld door ons niet naar onze beschikbaarheid. Elke daling van de vraag naar de duur van het verblijf wordt beschouwd door onze vestiging als een gedeeltelijke annulering en zullen worden onderworpen aan de in hoofdstuk 7 bedoelde annuleringsvoorwaarden.
6. VERLATE AANKOMST, VERVROEGD VERTREK
Indien de kampeerder geen bericht met ontvangstbewijs verstrekt waarin hij vermeldt dat hij de aankomstdatum verzet, komt de staplaats of huuraccommodatie 24 uur na de voorziene aankomstdatum beschikbaar, en blijft de volledige betaling voor de prestaties verschuldigd. Er wordt geen korting verstrekt in geval van vervroegd vertrek (zie vergoedingsmogelijkheden in het kader van een annuleringsverzekering).
7. ANNULERING VAN HET VERBLIJF
Annulering vanwege camping Moulin de chaules: de betaalde bedragen worden terugbetaald. Annulering vanwege de klant: de klant moet de camping schriftelijk informeren. Indien hij dit niet doet, moet de klant de op grond van het contact verschuldigde bedragen betalen. Op grond van artikel L. 121-20-4 – 2° van de Franse consumentenwet is het recht van terugtrekking niet van toepassing op prestaties betreffende verblijfsaccommodaties, vervoer, restauratie en recreatie die verstrekt worden op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode. Annulering van een huuraccommodatie: Voor elk verblijf dat meer dan 30 dagen vóór de aankomstdatum wordt geannuleerd, behoudt de camping de betaalde bedragen, administratiekosten en het eventuele bedrag dat nodig is om de annuleringsverzekering af te sluiten. Annulering van een staplaats op de camping: ongeacht de datum van annulering behoudt en heeft de camping recht op betaling van de betaalde bedragen, de administratiekosten. Voor het verkrijgen van een eventuele vergoeding, moet u een annuleringsverzekering of een verzekering betreffende onderbreking van van het verblijf afsluiten bij reservering. In geval van annulering om een reden die door de verzekering is gedekt, ontvangt u gehele of gedeeltelijke terugbetaling voor uw verblijf, afhankelijk van de in het verzekeringscontract voorziene voorwaarden.
8. INTERN REGLEMENT
Alle kampeerders moeten voldoen aan de regels van de camping op straffe van tot beëindiging van het contract. Dank u kennis te nemen van uw aankomst op het bord bij de ingang van de camping.
9. PROMOTIES – LAST MINUTE VERKOOP
Het kan voorkomen dat klanten voor eenzelfde verblijf een andere prijs hebben betaald. De klanten die de hoogste prijs hebben betaald, kunnen in geen geval aanspraak maken op terugbetaling van het verschil tussen de door hen betaalde prijs en de promotionele prijs. Kortingen zijn in geen geval cumuleerbaar met promoties.nt la différence de prix qu’ils ont payé et le prix promotionnel. Les réductions ne sont en aucun cas cumulables avec les promotions.
10. Vorderingen/ GESCHILLEN
Wij staan tot uw beschikking tijdens uw verblijf om te luisteren en te proberen aan te pakken uw grieven om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken, voel je vrij om ons te bezoeken op het optreden van een incident. In geval van betwisting na uw verblijf, dank u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres in LR / AR SAS camping Mill Chaules – Lieu-dit Chaules – 15600 SAINT-CONSTANT-FOURNOULES Als het antwoord niet bevredigend is, kunt u per e-mail contact opnemen met het CM2C Mediation Center op: cm2c@cm2c.net, per post, op het volgende adres: 14 rue Saint Jean 75017 Parijs
11. DIEREN
Huisdieren (met uitzondering van categorie 1 en 2) worden geaccepteerd op onze instelling op vertoon van hun vaccinatie bij aankomst. Ze mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten, moeten ze worden aangelijnd en respecteren de regels van de hygiëne en alle faciliteiten. Zij zijn niet toegestaan in de gezondheidszorg, het zwembad en een speelruimte.
12. AANSPRAKELIJKHEID
Wij herinneren u eraan dat de verantwoordelijkheid van onze instelling niet kan worden ingeschakeld in geval van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen in de faciliteit als in de verhuur, locaties, lokale gemeen, parking. Het Vakantiegangers tot het afsluiten van vakantie verzekering om eventuele schade te garanderen. Camping Mill Chaules aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade als gevolg van weersomstandigheden, een brand vandalisme. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast veroorzaakt door personen die samen met hem of hem te bezoeken.
13. beeld Persoonlijke
U machtigt Camping Mill Chaules of enige andere persoon die zou bezighouden fotograferen, je save of je schiet voor uw verblijf en om dergelijke beelden, geluiden of video’s en opnames op alle media te benutten (vooral op website, brochures, of sociale netwerken camping Mill Chaules. Deze machtiging is voor u en de mensen die met je mee. Het is alleen bedoeld voor het bevorderen en vergemakkelijken van de camping te waarborgen en zal op geen enkele wijze schade aan uw reputatie. Dit voor onbepaalde tijd kosteloos verleende vergunning. De informatie die u tijdens uw bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de verwerking van uw verblijf. Volgens de wet van gegevensbescherming, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens. Hiervoor maken we gewoon de aanvraag per post naar het volgende adres met vermelding van uw naam, voornaam en adres SAS CAMPING Mill Chaules – plaats Chaules -15.600 SAINT-CONSTANT-FOURNOULES.